Suradnja Sveučilišta

U organizaciji konzulata Republike Makedonije i počasnog konzula dr. Gorana Kalogjere, rektor Sveučilišta u Rijeci dr. Pero Lučin posjetio je državna sveučilišta u Republici Makedoniji: sveučilišta u Skopju, Tetovu, Bitoli i Štipu.

Suradnja s Bitolom i Skopjem je u daljnjoj uzlaznoj putanji, uz dogovore za nove zajedničke projekte. Sveučilište u Tetovu zasniva nove studije uz suradnju Sveučilišta u Rijeci, dok suradnja sa Štipom tek započinje no makedonska sveučilišta postaju sve ozbiljniji partner riječkom sveučilištu na području međunarodne suradnje.

Zadovoljan posredničkom misijom, konzul Kalogjera se u Bitoli također susreo s hrvatskim kolegom konzulom dr. Maretićem.Više:
Sveučilište “Sv. Kliment Ohridski” u Bitoli
Sveučilište “Goce Delčev” u Štipu
Državno Sveučilište u Tetovu
Sveučilište “Sv. Ćiril i Metod” u Skopju