Počasni konzul: Goran Kalogjera

Goran Kalogjera redoviti je profesor Filozofskog fakulteta u Rijeci i vanjski član Makedonske akademije nauka i umjetnosti.

Diplomirao je i magistrirao pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu a doktorirao na Pedagoškom (danas Filozofskom) fakultetu u Rijeci. Tijekom svoga radnog vijeka obnašao je dužnosti pročelnika Odsjeka za kroatistiku, dekana Pedagoškog i Filozofskog fakulteta, te prorektora za nastavu i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Rijeci.

Po struci je književni povjesničar s posebnim znanstvenim interesom za hrvatsku i makedonsku književnost 19. stoljeća. Objavio je dvadest autorskih knjiga, od čega je 12 posvećeno izučavanju makedonske povijesti književnosti, te preko stotinu znanstvenih i stručnih radova i velik broj osvrta, kritika i recenzija.

Goran Kalogjera počasni je član MKD „Ilinden“, počasni predsjednik kluba Korčulana u Rijeci, član uredništva i urednik brojnih znanstvenih časopisa, te vanjski član Društva makedonskih pisaca.

Za svoj dugogodišnji rad na promicanju i izučavanju makedonske književnosti, jezika i kulture Goran Kalogjera dobitnik je Državne nagrade Republike Makedonije “Medalja Sv. Klimenta”, “Racinove nagrade”, Zlatne plakete Sveučilišta “Sv. Kiril i Metodij”, Godišnje nagrade grada Korčule, Zahvalnice Međunarodnog seminara za makedonski jezik, književnost i kulturu, te Državne nagrade Republike Makedonije – Medalje zasluga za Makedoniju.

2010. godine makedonska vlada imenovala ga je počasnim konzulom Republike Makedonije u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Rijeci.

Supruga je redoviti profesor na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, kći živi u Velikoj Britaniji gdje radi i pohađa doktorski studij na Londonskom sveučilištu.